hışır

hışır

"ham" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χışır: Kavun ve karpuzun ham kısmı. "aptal, bön" [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
χışır bkz. Andavallı. "acemi, çelimsiz" [ Sait Faik Abasıyanık, 1936]
yukarıda saydığımız bahçelerde en hışır garsonun gündeliği 2,5 hatta 3, diyelim 2 lira "gevrek sürtünme sesi" [ Ekşi Sözlük, 2007]
genelde eczanelerin kullandığı küçük, ince poşetlere verilen isimdir: hışır poşet

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

 hış

Not: Anadolu ağızlarında görülen "aptal, kaba" anlamı Erm χoşor "büyük, iri, kaba" sözcüğünü düşündürür (DanoffALT §269). Ancak kullanımda Türkçe onomatopeden ayırt ermek mümkün değildir.

Benzer sözcükler: hışırdamak, hışırtı


26.11.2019
kışır

Ar ḳişr قِشْر z [#ḳşr] kabuk Ar ḳaşara قَشَرَ zkabuk soydu