hışım

hırs

Ar ḥirṣ حرص z [#ḥrṣ fiˁl ] şiddetli ve bencil istek, arzu Ar ḥaraṣa حَرَصَ zşiddetle arzuladı

hırsız

<< TTü χayırsız hayırsız, uğursuz Ar χayr +sIz

hırt

?

hısım

~? Ar ḳism قسم zkısım, bölük

hış

onom gevrek şey sesi, kuru yaprak sesi

hışım

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
sendeki χaşm u ġaẓab kibr ü kīne [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
gökçek edeb Taŋrı χışmın gidere [güzel edep tanrının öfkesini giderir]

Fa χişm/χēşm خشم/خيشم zöfke << OFa hēşm a.a. ≈ Ave aeşma- a.a.


15.07.2015
hışır

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

hıyanet

Ar χiyāna(t) خيانة z [#χwn fiˁāla(t) msd.] hainlik etme, hainlik Ar χāna خان zhainlik etti

hıyar

Fa χiyār خيار zsalatalık, cucumis sativus

hıyarşembe

Fa χiyār şanbar خيار شنبر zsıcak ülkelere özgü bir ağaç, cassia

hız

Fa χīz خيز z1. sıçrama, hamle, 2. fırla! (emir) Fa χāstan, χīz- خاستن, خيز zkalkmak, sıçramak