hışım

hırs

Ar ḥirṣ حرص z [#ḥrṣ fiˁl ] şiddetli ve bencil istek, arzu Ar ḥaraṣa حَرَصَ zşiddetle arzuladı

hırsız

<< TTü χayırsız hayırsız, uğursuz Ar χayr +sIz

hırt

?

hısım

~? Ar ḳism قسم zkısım, bölük

hış

onom gevrek şey sesi, kuru yaprak sesi

hışım

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
sendeki χaşm u ġaẓab kibr ü kīne [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
gökçek edeb Taŋrı χışmın gidere [güzel edep tanrının öfkesini giderir]

Fa χişm/χēşm خشم/خيشم zöfke << OFa hēşm a.a. ≈ Ave aeşma- a.a.


15.07.2015
hışır

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

hıyanet

Ar χiyāna(t) خيانة z [#χwn fiˁāla(t) msd.] hainlik etme, hainlik Ar χāna خان zhainlik etti

hıyar

Fa χiyār خيار zsalatalık, cucumis sativus ~? Ar χiyār seçme, tercih

hıyarşembe

Fa χiyār şanbar خيار شنبر zsıcak ülkelere özgü bir ağaç, cassia fistula

hız

Fa χīz خيز z1. sıçrama, hamle, 2. fırla! (emir) Fa χāstan, χīz- خاستن, خيز zkalkmak, sıçramak