hüviyet

hüsn

Ar ḥusn حُسْن z [#ḥsn fuˁl msd.] güzellik Ar ḥasuna حَسُُنَ zgüzel idi

hüsran

Ar χusrān خُسران z [#χsr fuˁlān msd.] zarara uğrama, hasar Ar χasira خَسِرَ zzarar gördü

hüsrev

Fa χusrav/χosrov خسرو zeski İran padişahlarının bir sıfatı << Ave hu-sraw iyi namlı, ünlü § Ave hu iyi Ave sraw duyma, ün << HAvr *ḱlew- duymak

hüthüt

Ar hudhud هدهد z [#hd q.] Kuran'da adı geçen bir kuş, çavuş kuşu, upupa epops onom hadhada

hüvelbaki

Ar huwa'l-bāḳī هو الباقي zO (Allah) kalıcıdır § Ar huwa هُوَ zo (üçüncü tekil şahıs) Ar bāḳī بَاقٍ zkalıcı

hüviyet

"mahiyet, öz, özellikle Allah'ın zatı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
هویّة hüwījet. Essentia, pec. Divina [ Redhouse, Turkish and English Lexicon, 1890]
هويت huviyyet: The state, quality of being he or it; especially Godhead, divinity YO: hüviyet senedi [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
identité [Fr.]: hüviyet هويت ... Carte d'identité: hüviyet senedi هويت سندى

Ar huwīya(t) هویة zo-luk, kim-lik Ar huwa هو züçüncü tekil kişi zamiri, o +īya(t)2

Not: Arap düşünür el-Kindî tarafından Yunan felsefesindeki ousía (= Lat essentia) terimine karşılık üretilmiş sözcüktür. 20. yy başlarında Fr carte/papier d'identité karşılığı Yeni Osmanlıca bürokrasi dilinde hüviyet senedi/tezkiresi deyimi benimsendi.

Bu maddeye gönderenler: hüvelbaki, mahiyet


19.10.2021
hüzün

Ar ḥuzn حزن z [#ḥzn fuˁl msd.] üzüntü Ar ḥazana حزن züzdü

hüzzam

<? Ar hazam هزم z [#hzm] gümbürtü, gürleme

ıcık bıcık

onom bedensel temas veya ıslaklık ifade eden deyim

ığrıp

Yun grîpos γρῖπος zbir tür balık ağı ve balıkçı teknesi << EYun grîpos/grîphos γρῖπος/γρῖφος zbalıkçı sepeti, balık tutma <? HAvr *gʰrebh₂-(*gʰreb-) yakalamak, tutmak

ıhlamur

Yun flámulon/flamúron/ φλαμούρι z1. sancak, flama, 2. çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç, tilia Lat flammulum [küç.] a.a. Lat flamma 1. alev, 2. dar uzun bayrak, flama +ul°