höyük

hödük

?

höpür

onom gürültüyle içme sesi

hörgüç

<< ETü örküç deve sırtındaki tümsek ETü ör- yükselmek, belirmek (geçişsiz fiil) +(g)Uç

höst

ünl hayvan kovma ünlemi

hötöröf

?

höyük

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
öyük [[yüksekçe olan her yer, mesela tepecik - Oğuzca]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öyük: tümsek, yapma tepe.

<< ETü-O öyük yığma tepe, tümsek << ETü *örük ETü ör- yığmak, yükseltmek +Uk

 ör-

Not: Anadolu ağızlarında höy-/hüy- "yığmak" fiiline ender olarak rastlanır. Dinç sf. 273.

Benzer sözcükler: hüyük


04.10.2017
hubris

İng hubris aşırı ve trajik sonuçları olan kibir EYun ʰúbris ύβρις zküstahlık, haddini tecavüz etme

hububat

Ar ḥubūb حبوب z [#ḥbb fuˁūl çoğ.] tahıl taneleri, tahıllar +āt Ar ḥabba(t) حبّة ztane, özellikle tahıl tanesi veya tohum

hudut

Ar ḥudūd حدود z [#ḥdd fuˁūl çoğ.] sınırlar Ar ḥadd حدّ z [t.] sınır

hukuk

Ar ḥuḳūḳ حقوق z [#ḥḳḳ fuˁūl çoğ.] haklar Ar ḥaḳḳ حقّ z [t.]

hulk

Ar χulḳ خُلْق z [#χlḳ fuˁl msd.] yaradılış, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı