guvernör

gurup

Arapça ġrb kökünden gelen ġurūb غروب z "gün batımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "güneş battı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

gurur

Arapça ġrr kökünden gelen ġurūr غرور z "aldatma, aldanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarra غرّ z "aldattı, görüntüyle kandırdı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

gusto

İtalyanca gusto "zevk, tad alma duyusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince gustus "tad" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gews- "tatmak, seçmek" biçiminden evrilmiştir.

gusül

Arapça ġsl kökünden gelen ġusl غسل z "yıkanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasala غسل z "yıkadı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

gut

Fransızca goutte "1. damla, 2. damla hastalığı, nikris" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince gutta "damla" sözcüğünden evrilmiştir.

guvernör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"resmi finans kurumu yöneticisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1947]
Haber aldığımıza göre memleketimizi milletlerarası para fonu ve (...) guvernör olarak Antalya milletvekili

Köken

Fransızca gouverneur "yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gouverner "yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gubernare "dümen tutmak, yönetmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Eski Yunanca aynı anlama gelen kybernáō κυβερνάω z fiilinden alıntıdır.

Ek açıklama

16. yy Osmanlı metinlerinde "Portekiz valisi" anlamında guvernador görülür. İngilizce governor Fransızcadan alıntıdır. • Eski Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren kullanılır. Kaynağı meçhuldür.

Bu maddeye gönderenler

sibernetik (siber)


22.05.2019
gübre

Yeni Yunanca kopriá κοπριά z "dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kópros κόπρος z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱókʷr̥ biçiminden evrilmiştir.

gücen|mek

Eski Türkçe küçen- "güçten kesilmek; zorbalık etmek veya zorbalığa uğramak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe küçe- "güç kullanmak, zorbalık etmek" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe küç "zor" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

güç

Eski Türkçe küç "zor, şiddet, kudret" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kü- kökünden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

güderi

Farsça gaudar veya gaudara گودر/گودره z "1. genç sığır, dana, 2. dana derisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Asım Ef., Burhan-ı Katı terc. sf. 282, F. Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary sf. 1101) Farsça sözcük Farsça gaw veya گو z "inek, sığır" sözcüğünden türetilmiştir.

güdü

Türkiye Türkçesi güt- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.