gurme

gûnagûn

Farsça gūn-ā-gūn گوناگون z "rengârenk, çeşit çeşit" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça gūn "renk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaona- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe guna गुण z "nitelik, renk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gundi

Kürtçe (Kurmanci) gundî "köylü" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gund "köy" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça gund "1. topluluk, top, 2. ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gurbet

Arapça ġrb kökünden gelen ġurba(t) غربة z "1. ayrı ve uzak olma, yabancı yerde olma, 2. yabancılık, sürgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "ayrıldı, uzaklaştı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

gureba

Arapça ġrb kökünden gelen ġurabāˀ غرباء z "garipler, yabancılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarīb غريب z "yabancı" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

gurk

gurk "kızışmış tavuk sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gurme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1991]
Gurme'nin farklı dünyası... Gurme'ye özel [restoran adı]

Köken

Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı [mod. groom]" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

İngilizce groom modern kullanımda "1. vale, hizmetçi, 2. damat" anlamındadır.


01.06.2015
guru

İngilizce guru "Hindu dervişi, manevi danışman, mürşit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe gurú गुरु z "1. ağır, 2. değerli, muhterem, 3. hoca, öğretmen, mürşit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷr̥h₂ú-s (*gʷr̥ú-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

gurup

Arapça ġrb kökünden gelen ġurūb غروب z "gün batımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "güneş battı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

gurur

Arapça ġrr kökünden gelen ġurūr غرور z "aldatma, aldanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarra غرّ z "aldattı, görüntüyle kandırdı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

gusto

İtalyanca gusto "zevk, tad alma duyusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince gustus "tad" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gews- "tatmak, seçmek" biçiminden evrilmiştir.

gusül

Arapça ġsl kökünden gelen ġusl غسل z "yıkanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasala غسل z "yıkadı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.