grunge

grizu

Fransızca grisou "kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı (Belçika lehçesi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca feu grégeois "Rum ateşi, kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Grec "Rum, Yunanlı" özel adından türetilmiştir.

grog

İngilizce grog "brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Old Grog "1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce grogram "bir tür kaba kumaş, bu kumaştan yapılan pelerin" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Fransızca gros grain "kaba dokuma" sözcüğünden alıntıdır.

gros

Fransızca grosse veya İngilizce gross "büyük, iri, kaba" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen grossus sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince crassus "semiz, yağlı, kalın" sözcüğünden evrilmiştir.

grosa

Fransızca grosse "12 düzinelik ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince grossa "büyük, kaba, kalın şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince grossus "büyük, kaba (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir.

grotesk

Fransızca grotesque "fantastik, ürpertici, çok çirkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca grottesca "mağaramsı, eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca grotta "mağara, dehliz" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince crypta "dehliz, mahzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kryptḗ κρυπτή z "gizli, saklı, gömülü" sözcüğünden alıntıdır.

grunge
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1992]
Grunge, önümüzdeki yılların en önemli akımlarından biri olacak gibi görünüyor. "Kirli" anlamına gelen Grunge, aslında temel felsefesini çevrecilikten alıyor.

Köken

İngilizce grunge "1. kötü, pis, pasaklı (argo), 2. 1990'larda moda olan bir müzik ve giyim tarzı" sözcüğünden alıntıdır.


28.11.2017
grup

Fransızca groupe "takım, küme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen gruppo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kroppo- "top, küme" biçiminden türetilmiştir.

+gû

Farsça "diyen, söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guftan, gû "demek, söylemek" fiilinden türetilmiştir.

guaj

Fransızca gouache "bir tür suluboya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen guazzo veya aquazzo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *aquatio "sulama, sulandırma" biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince aqua "su" sözcüğünden türetilmiştir.

guano

İspanyolca guano "kuş gübresi (Peru lehçesi)" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde huanu "dışkı" sözcüğünden alıntıdır.

guatr

Fransızca goitre "gırtlak (esk.), gırtlakta tiroid bezi büyümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince guttur "gırtlak" sözcüğünden evrilmiştir.