grunge

grizu

Fr grisou kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı (Belçika lehçesi) Fr feu grégeois Rum ateşi, kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı öz Grec Rum, Yunanlı

grog

İng grog brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki İng Old Grog 1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı İng grogram bir tür kaba kumaş, bu kumaştan yapılan pelerin Fr gros grain kaba dokuma

gros

Fr grosse İng gross büyük, iri, kaba OLat grossus a.a. << Lat crassus semiz, yağlı, kalın

grosa

Fr grosse 12 düzinelik ölçü birimi << OLat grossa büyük, kaba, kalın şey OLat grossus büyük, kaba (sıfat)

grotesk

Fr grotesque fantastik, ürpertici, çok çirkin İt grottesca mağaramsı, eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi İt grotta mağara, dehliz << Lat crypta dehliz, mahzen EYun kryptḗ κρυπτή zgizli, saklı, gömülü

grunge

[ Milliyet - gazete, 1992]
Grunge, önümüzdeki yılların en önemli akımlarından biri olacak gibi görünüyor. "Kirli" anlamına gelen Grunge, aslında temel felsefesini çevrecilikten alıyor.

İng grunge 1. kötü, pis, pasaklı (argo), 2. 1990'larda moda olan bir müzik ve giyim tarzı


28.11.2017
grup

Fr groupe takım, küme İt gruppo a.a. Ger *kroppo- top, küme

+gû

Fa diyen, söyleyen Fa guftan, gû demek, söylemek

guaj

Fr gouache bir tür suluboya İt guazzo/aquazzo a.a. << OLat *aquatio sulama, sulandırma Lat aqua su

guano

İsp guano kuş gübresi (Peru lehçesi) Quechua huanu dışkı

guatr

Fr goitre gırtlak (esk.), gırtlakta tiroid bezi büyümesi << Lat guttur gırtlak