gocun|mak

gnays

Alm Gneis bir tür kaya EYAlm gneisto kıvılcım

gnostik

Fr gnostique İng gnostic antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse EYun gnōstikós γνωστικός zbilen, bilgili, a.a. EYun gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- zbilmek +istik° << HAvr *ǵneh₃- (*ǵnō-) a.a.

go

İng go Çin kökenli bir strateji oyunu Jap igo 囲碁 za.a.

goblen

Fr gobelin resimli duvar halısı öz (Gilles ve Jehan) Gobelin 15. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler

gocuk

Bul kojuχ kürklü Bul koja kürk, post

gocun|mak

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
kocundu [kaşındı?] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kocunmak: elem çekmek. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kocunmak: Alınmak, işkil etmek, huylanmak. Al kaşağıyı gir ahıra, yağırı olan kocunur.

<<? TTü kocun- kaşınmak, gıdıklanmak onom

 gıcık

Not: Halk ağızlarından yazı diline aktarılmış bir sözcüktür. Anlam evrimi "gıdıklanmak" > "(hayvan) huylanmak" > "alınmak, rahatsız olmak" gibi görünüyor.

Benzer sözcükler: gocundurmak


26.08.2017
gofre

Fr gaufré [pp.] petek şeklinde kabartma baskılı kâğıt veya kumaş Fr gaufrer petekleştirmek Fr gaufre arı peteği Ger *wafel petek

gofret

Fr gaufrette [küç.] kâğıt helva Fr gaufre petek, yassı ve kıtır hamur işi +et°

gol

İng goal 1. amaç, hedef, 2. futbolda kale, topu kaleye sokma

gold

İng gold altın << Ger *gultham a.a. << HAvr *ǵʰl̥-tó-m a.a. HAvr *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) parlamak, altın

golf

İng golf 1. bir oyun, 2. bu oyuna mahsus pantolon İt golfo körfez, çukur << Lat colpus/colphus koy, körfez, derin kaya çukuru, çöküntü