gocuk

glüten

Fransızca gluten "tahılllarda bulunan tutkalsı madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Guyton de Morveau, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Latince gluten, glutin- "zamk, tutkal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gleh₁i̯- (*glēi̯-) "balçık, vıcık" biçiminden evrilmiştir.

gnays

Almanca Gneis "bir tür kaya" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca gneisto "kıvılcım" sözcüğünden türetilmiştir.

gnostik

Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵneh₃- (*ǵnō-) biçiminden evrilmiştir.

go

İngilizce go "Çin kökenli bir strateji oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca aynı anlama gelen igo 囲碁 z sözcüğünden alıntıdır.

goblen

Fransızca gobelin "resimli duvar halısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük (Gilles ve Jehan) Gobelin "15. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler" özel adından türetilmiştir.

gocuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İstanbul Mahkemesi 121 no. Şeriye Sicili, 1816]
kürk imaline kudreti olmadığından kuzu derisinden kocuk kürk ve [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ġocuk (Bul.): Yekpare tulum postundan yapılan kürk.

Köken

Bulgarca kojuχ "kürklü" sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Bulgarca koja "kürk, post" sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

kocuk


27.03.2019
gocun|mak

Türkiye Türkçesi kocun- "kaşınmak, gıdıklanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

gofre

Fransızca gaufré "petek şeklinde kabartma baskılı kâğıt veya kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufrer "petekleştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca gaufre "arı peteği" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wafel "petek" biçiminden alıntıdır.

gofret

Fransızca gaufrette "kâğıt helva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufre "petek, yassı ve kıtır hamur işi" sözcüğünün küçültme halidir.

gol

İngilizce goal "1. amaç, hedef, 2. futbolda kale, topu kaleye sokma" sözcüğünden alıntıdır.

gold

İngilizce gold "altın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gultham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰl̥-tó-m biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) "parlamak, altın" kökünden türetilmiştir.