glikojen

gland

İngilizce gland "salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince glandula "palamutçuk, vücutta ele gelen boyutta ur veya salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince glans, gland- "meşe palamudu" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷl̥h₂-nd(ʰ)-is (*gʷlā-nd(ʰ)-is) biçiminden evrilmiştir.

glans

Latince glans "meşe palamudu, penis başı" sözcüğünden alıntıdır.

glase

Fransızca glacé "1. buzlu, donuk, 2. cam gibi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca glacer "dondurmak, camlaştırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen glaciare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince glaciēs "buz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gl̥-k- biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 26.) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gel-¹ "donmak" kökünden türetilmiştir.

glayöl

Fransızca glaïeul "kılıç çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen gladiolus sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: Plinius, Romalı doğabilimci (24-79).) Bu sözcük Latince gladius "kılıç" sözcüğünün küçültme halidir.

glazür

Fransızca glaçure "camla kaplama, emaye, şeffaf ve sert cila" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca glacer "buzlamak, camlaştırmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

glikojen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
glikojen: ... bir mayanın etkisiyle glikoza dönen karbonlu madde.

Köken

Fransızca glycogène "karaciğerde glikoz deposu işlevini gören bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için glikoz, +jen maddelerine bakınız.


01.01.2011 den önce
glikoz

Fransızca glucose "bir tür şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dl̥kú- "tatlı" biçiminden evrilmiştir.

gliserin

Fransızca glycérine "kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michel-Eugene Chévreul, Fr. kimyacı (1786-1889).) Fransızca sözcük Eski Yunanca glykerós γλυκερός z "tatlı, şekersi" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir.

glob

Fransızca globe "küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen globus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *glebʰ- biçiminden evrilmiştir.

global

Fransızca global "genel, bütünsel, küresel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca globe "top, küre" sözcüğünden türetilmiştir.

globülin

Fransızca globuline veya İngilizce globulin "kanda bulunan bir protein" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce globule "kürecik" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince globus "küre" sözcüğünün küçültme halidir.