gizle|mek

giyotin

Fr guillotine mekanik kafa kesme aygıtı öz Joseph-Ignace Guillotin bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)

giysi

<< TTü geyesi giyecek şey, çamaşır TTü gey- giymek +AsI

giz

TTü gizle-/gizli TTü giz kutu, sandık

gizem

YTü giz +Am

gizil

YTü giz +Il

gizle|mek

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
kizlep tutar sevüklük [gizli tutulan aşk] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol kizlēdi neŋni [[bir şey sakladı (...) kökü kiz "kutu" sözcüğüdür.]] TTü: gizli [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
illā ol maˁnī varur ki gizlüdür

<< ETü kizle- saklamak ETü kiz kutu, sandık +lA- ≈ ETü kir- (içine) girmek

 gir-

Not: YTü giz sözcüğü, TTü gizle- fiilinden geri-türetmedir. Fiilin kaynağı olan eski kiz/giz sözcüğü, "kapalı şey, sandık" demektir. • ETü kiz sözcüğü kir- fiiliyle bağlantılı olmalıdır. Karş. göz, gör-.

Benzer sözcükler: gizlenmek, gizli, gizlilik

Bu maddeye gönderenler: giz (gizem, gizil)


29.05.2015
gladio

İt gladio 1. kılıç, 2. İtalyan ordusunda 1950'lerde kurulan bir gizli teşkilat << Lat gladius kısa ve enli kılıç

gladyatör

Fr gladiateur Eski Roma'da gösteri için savaşan kişi Lat gladiator kılıççı Lat gladius Galyalılara özgü kısa ve enli kılıç +(t)or Kelt << HAvr *kl̥dʰ-i̯é- HAvr *kelh₂- (*kel-) kesmek, bıçak vurmak

gland

İng gland salgı bezi Lat glandula [küç.] palamutçuk, vücutta ele gelen boyutta ur veya salgı bezi Lat glans, gland- meşe palamudu << HAvr *gʷl̥h₂-nd(ʰ)-is (*gʷlā-nd(ʰ)-is)

glans

Lat glans meşe palamudu, penis başı

glase

Fr glacé [pp.] 1. buzlu, donuk, 2. cam gibi Fr glacer dondurmak, camlaştırmak << OLat glaciare [den.] a.a. Lat glaciēs buz <<? HAvr *gl̥-k- (Kaynak: Watkins sf. 26.)HAvr *gel-¹ donmak