gizem

giy|mek

Eski Türkçe ked- "giysi giymek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kedir- "soymak, derisini yüzmek" fiili ile eş kökenlidir.

giyim

Eski Türkçe kedim "giyme işlemi, giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ked- "giymek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

giyotin

Fransızca guillotine "mekanik kafa kesme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Joseph-Ignace Guillotin "bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)" özel adından türetilmiştir.

giysi

Türkiye Türkçesi geyesi "giyecek şey, çamaşır" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi gey- "giymek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AsI ekiyle türetilmiştir.

giz

Türkiye Türkçesi gizle- veya gizli sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi giz "kutu, sandık" sözcüğünden türetilmiştir.

gizem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
gizem = Esrar, sır = Mystère; gizemli = Esrarengiz; gizemsel = Mistik

Köken

Yeni Türkçe giz sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için giz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +Am ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler

gizemcilik, gizemli


12.03.2015
gizil

Yeni Türkçe giz sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

gizle|mek

Eski Türkçe kizle- "saklamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kiz "kutu, sandık" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kir- "(içine) girmek" fiili ile eş kökenlidir.

gladio

İtalyanca gladio "1. kılıç, 2. İtalyan ordusunda 1950'lerde kurulan bir gizli teşkilat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince gladius "kısa ve enli kılıç" sözcüğünden evrilmiştir.

gladyatör

Fransızca gladiateur "Eski Roma'da gösteri için savaşan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince gladiator "kılıççı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gladius "Galyalılara özgü kısa ve enli kılıç" sözcüğünden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır. Bu bir sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kl̥dʰ-i̯é- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₂- (*kel-) "kesmek, bıçak vurmak" kökünden türetilmiştir.

gland

İngilizce gland "salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince glandula "palamutçuk, vücutta ele gelen boyutta ur veya salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince glans, gland- "meşe palamudu" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷl̥h₂-nd(ʰ)-is (*gʷlā-nd(ʰ)-is) biçiminden evrilmiştir.