giysi

gitar

Fr guitare bir tür telli çalgı İsp guitara a.a. Ar kītār كيتار za.a. EYun kithára κιθάρα za.a. ~? EFa

gitgide

TTü git-

giy|mek

<< ETü ked- giysi giymek ≈ ETü kedir- soymak, derisini yüzmek

giyim

<< ETü kedim giyme işlemi, giysi ETü ked- giymek +Im

giyotin

Fr guillotine mekanik kafa kesme aygıtı öz Joseph-Ignace Guillotin bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)

giysi

TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ulu kişi olġıl işlerden ırak / yiyesi vü geyesiŋ χalḳa bırak TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
geyisi: Indumentum, pec. vestes lineae [elbise, özellikle iç çamaşırı]

<< TTü geyesi giyecek şey, çamaşır TTü gey- giymek +AsI

 giy-

Benzer sözcükler: giysilik


05.11.2018
giz

TTü gizle-/gizli TTü giz kutu, sandık

gizem

YTü giz +Am

gizil

YTü giz +Il

gizle|mek

<< ETü kizle- saklamak ETü kiz kutu, sandık +lA- ≈ ETü kir- (içine) girmek

gladio

İt gladio 1. kılıç, 2. İtalyan ordusunda 1950'lerde kurulan bir gizli teşkilat << Lat gladius kısa ve enli kılıç