giyotin

git|mek

Eski Türkçe kit- "ayrılmak, uzaklaşmak" fiilinden evrilmiştir.

gitar

Fransızca guitare "bir tür telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen guitara sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen kītār كيتار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kithára κιθάρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

gitgide

Türkiye Türkçesi git- fiilinden türetilmiştir.

giy|mek

Eski Türkçe ked- "giysi giymek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kedir- "soymak, derisini yüzmek" fiili ile eş kökenlidir.

giyim

Eski Türkçe kedim "giyme işlemi, giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ked- "giymek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

giyotin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
onun yerine giyotin tesmiye olunur iki direğe merbut müsellesü'ş-şekl bir bıçak vasıtasiyle

Köken

Fransızca guillotine "mekanik kafa kesme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Joseph-Ignace Guillotin "bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)" özel adından türetilmiştir.


29.05.2015
giysi

Türkiye Türkçesi geyesi "giyecek şey, çamaşır" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi gey- "giymek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AsI ekiyle türetilmiştir.

giz

Türkiye Türkçesi gizle- veya gizli sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi giz "kutu, sandık" sözcüğünden türetilmiştir.

gizem

Yeni Türkçe giz sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

gizil

Yeni Türkçe giz sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

gizle|mek

Eski Türkçe kizle- "saklamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kiz "kutu, sandık" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kir- "(içine) girmek" fiili ile eş kökenlidir.