gitar

giriz

Fa kārīz/kāhrīz كاريز/كاهريز zyer altı kanalı, lağım Fa rīz ريز zakıntı, akım Fa rīχtan, rīz- ريختن, ريز zakıtmak, dökmek

girizgâh

Fa gurīzgāh گريزگاه z1. kaçacak yer, sığınak, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit Fa gurīχtan, gurīz- گريختن, گريز zkaçmak << OFa virēχtan, virēç- a.a. İr vi+ ?

giryan

Fa giryān گريان zferyatla ağlayan, ağlayış Fa girīdan, garz- feryat etmek, ağlamak +ā(n) OFa grī- a.a.

gişe

Fr guichet [küç.] 1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi Nor wik girinti, kapı

git|mek

<< ETü kit- ayrılmak, uzaklaşmak

gitar

[ Ahmed Mithat, Felatun Bey ve Rakım Efendi, 1875]
gāh bir gitaranın aheng-i pesti bir evin penceresinden ağır ağır çıkar

Fr guitare bir tür telli çalgı İsp guitara a.a. Ar kītār كيتار za.a. EYun kithára κιθάρα za.a. ~? EFa

 tara-

Not: Yunanca sözcük muhtemelen Eski Farsça bir çalgı adından alıntıdır. Karş. Fa sitār "üç telli çalgı", dutār "iki telli çalgı" < tār "tel, saç". Chant sf. 530: "Emprunt oriental probable." • Aynı sözcük Batı dillerine Yunancadan aracısız olarak Fr cithare, İng cither/zither şeklinde aktarılmıştır. Ayrı çalgı adıdır.

Benzer sözcükler: gitarist


19.06.2015
gitgide

TTü git-

giy|mek

<< ETü ked- giysi giymek ≈ ETü kedir- soymak, derisini yüzmek

giyim

<< ETü kedim giyme işlemi, giysi ETü ked- giymek +Im

giyotin

Fr guillotine mekanik kafa kesme aygıtı öz Joseph-Ignace Guillotin bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)

giysi

<< TTü geyesi giyecek şey, çamaşır TTü gey- giymek +AsI