git|mek

giriftar

Farsça giriftār گرفتار z "tutkun, müptela" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça giriftan "tutmak" sözcüğünden türetilmiştir.

giriz

Farsça kārīz veya kāhrīz كاريز/كاهريز z "yer altı kanalı, lağım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rīz ريز z "akıntı, akım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça rīχtan, rīz- ريختن, ريز z "akıtmak, dökmek" fiilinden türetilmiştir.

girizgâh

Farsça gurīzgāh گريزگاه z "1. kaçacak yer, sığınak, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gurīχtan, gurīz- گريختن, گريز z "kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen virēχtan, virēç- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden vi+ önekiyle türetilmiştir.

giryan

Farsça giryān گريان z "feryatla ağlayan, ağlayış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça girīdan, garz- "feryat etmek, ağlamak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen grī- sözcüğünden türetilmiştir.

gişe

Fransızca guichet "1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) wik "girinti, kapı" sözcüğünün küçültme halidir.

git|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yirindin kitti [[adam ülkesinden uzaklaştı]] (...) olar bir ikindidin kitişdi [[onlar birbirinden uzaklaştı]] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
recedo - Tr: χetermen ... recedi - Tr: χet[t]um

Köken

Eski Türkçe kit- "ayrılmak, uzaklaşmak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

giderayak, gidici, gidik, gidilmek, gidiş

Bu maddeye gönderenler

gelgit, gider, gider-, gidişat, gitgide


25.05.2015
gitar

Fransızca guitare "bir tür telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen guitara sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen kītār كيتار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kithára κιθάρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

gitgide

Türkiye Türkçesi git- fiilinden türetilmiştir.

giy|mek

Eski Türkçe ked- "giysi giymek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kedir- "soymak, derisini yüzmek" fiili ile eş kökenlidir.

giyim

Eski Türkçe kedim "giyme işlemi, giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ked- "giymek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

giyotin

Fransızca guillotine "mekanik kafa kesme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Joseph-Ignace Guillotin "bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)" özel adından türetilmiştir.