gişe

girift

Farsça girift گرفت z "tutma, tutulmuş, tutsak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça giriftan, gīr- گرفتن, گىر z "tutmak" fiilinden türetilmiştir.

giriftar

Farsça giriftār گرفتار z "tutkun, müptela" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça giriftan "tutmak" sözcüğünden türetilmiştir.

giriz

Farsça kārīz veya kāhrīz كاريز/كاهريز z "yer altı kanalı, lağım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rīz ريز z "akıntı, akım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça rīχtan, rīz- ريختن, ريز z "akıtmak, dökmek" fiilinden türetilmiştir.

girizgâh

Farsça gurīzgāh گريزگاه z "1. kaçacak yer, sığınak, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gurīχtan, gurīz- گريختن, گريز z "kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen virēχtan, virēç- fiilinden evrilmiştir.

giryan

Farsça giryān گريان z "feryatla ağlayan, ağlayış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça girīdan, garz- "feryat etmek, ağlamak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen grī- sözcüğünden türetilmiştir.

gişe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
bilet parasının tamamı tamamına hazırlanmasını ve gişelerde para bozulmamasını...

Köken

Fransızca guichet "1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) wik "girinti, kapı" sözcüğünün küçültme halidir.

Ek açıklama

Karş. İngilizce wicket (aynı anlamda).


14.11.2019
git|mek

Eski Türkçe kit- "ayrılmak, uzaklaşmak" fiilinden evrilmiştir.

gitar

Fransızca guitare "bir tür telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen guitara sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen kītār كيتار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kithára κιθάρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

gitgide

Türkiye Türkçesi git- fiilinden türetilmiştir.

giy|mek

Eski Türkçe ked- "giysi giymek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kedir- "soymak, derisini yüzmek" fiili ile eş kökenlidir.

giyim

Eski Türkçe kedim "giyme işlemi, giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ked- "giymek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.