gevre|mek

getto

Fransızca ve İngilizce ghetto "bir kentte azınlıkların ve özellikle Yahudilerin yaşadığı semt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ghetto "Venedik kentinin Yahudi mahallesi" özel adından türetilmiştir.

gevele|mek

Türkiye Türkçesi gev- "çiğnemek, geviş getirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen kev- fiilinden evrilmiştir.

geven

Türkiye Türkçesi gev- "çiğnemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

geveze

Farsça gabzan گبزن z "çok veya boş konuşan, lafazan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gab گب z "lakırdı, boş laf" ve Farsça zan زن z "çalan" sözcüklerinin bileşiğidir.

geviş

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *keviş "çiğneme" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe kev- "çiğnemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

gevre|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ küçi kewredi [[gücü zayıfladı. Yumuşayıp kırılgan hale gelen herhangi bir sert şeyi anlatmak için kullanılır.]]

Köken

Eski Türkçe kegre- veya kevre- "koflaşmak, kırılgan olmak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

gevretmek

Bu maddeye gönderenler

gevrek


28.05.2015
gevrek

Eski Türkçe kegrek veya kevrek "kıkırdak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kegre- "kırılgan ve kof hale gelmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

gevşe|mek

Türkiye Türkçesi geŋşe- "genişlemek, bollaşmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi geŋiş "geniş" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

gey

İngilizce gay "1. neşeli, 2. eşcinsel" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca gai "neşeli" sözcüğünden alıntıdır.

geyik

Eski Türkçe keyik "otçul yabani hayvanların genel adı, özellikle geyik" sözcüğünden evrilmiştir.

geyşa

Japonca geişa "sanatçı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca gei "sanat" ve Japonca sha "kişi" sözcüklerinin bileşiğidir.