gevre|mek

getto

Fr/İng ghetto bir kentte azınlıkların ve özellikle Yahudilerin yaşadığı semt öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi

gevele|mek

TTü gev- çiğnemek, geviş getirmek +AlA- << ETü kev- a.a.

geven

TTü gev- çiğnemek +(g)An

geveze

Fa gabzan گبزن zçok veya boş konuşan, lafazan § Fa gab گب zlakırdı, boş laf Fa zan زن zçalan

geviş

<< ETü *keviş çiğneme ETü kev- çiğnemek +Iş

gevre|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ küçi kewredi [[gücü zayıfladı. Yumuşayıp kırılgan hale gelen herhangi bir sert şeyi anlatmak için kullanılır.]]

<< ETü kegre-/kevre- koflaşmak, kırılgan olmak

Benzer sözcükler: gevretmek

Bu maddeye gönderenler: gevrek


28.05.2015
gevrek

<< ETü kegrek/kevrek kıkırdak ETü kegre- kırılgan ve kof hale gelmek +Uk

gevşe|mek

<< TTü geŋşe- genişlemek, bollaşmak TTü geŋiş geniş +(g)A-

gey

İng gay 1. neşeli, 2. eşcinsel Fr gai neşeli

geyik

<< ETü keyik otçul yabani hayvanların genel adı, özellikle geyik

geyşa

Jap geişa sanatçı § Jap gei sanat Jap sha kişi