gevele|mek

gerontokrasi

İngilizce gerontocracy "yaşlılar iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca gérōn, t- γέρων z "ihtiyar" ve Eski Yunanca kratía κρατία z "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

gerzek

Türkiye Türkçesi geri zekâlı deyiminden türetilmiştir.

gestapo

Almanca Gestapo "Nazi döneminde gizli polis örgütü" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca geheime Staatspolizei "gizli devlet polisi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

getir|mek

Eski Türkçe keltür- "geldirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kel- "gelmek" fiilinden Eski Türkçe +tUr- ekiyle türetilmiştir.

getto

Fransızca ve İngilizce ghetto "bir kentte azınlıkların ve özellikle Yahudilerin yaşadığı semt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ghetto "Venedik kentinin Yahudi mahallesi" özel adından türetilmiştir.

gevele|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
el-mers [Ar.]: parmağını ağzında geveleyip çiğnemek manâsınadır. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gevelemek: Sert şey gevelemek, ısırır gibi yapmak.

Köken

Türkiye Türkçesi gev- "çiğnemek, geviş getirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen kev- fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için geviş maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gevmek, gevik, geviz


14.09.2017
geven

Türkiye Türkçesi gev- "çiğnemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

geveze

Farsça gabzan گبزن z "çok veya boş konuşan, lafazan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gab گب z "lakırdı, boş laf" ve Farsça zan زن z "çalan" sözcüklerinin bileşiğidir.

geviş

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *keviş "çiğneme" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe kev- "çiğnemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

gevre|mek

Eski Türkçe kegre- veya kevre- "koflaşmak, kırılgan olmak" fiilinden evrilmiştir.

gevrek

Eski Türkçe kegrek veya kevrek "kıkırdak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kegre- "kırılgan ve kof hale gelmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.