gevele|mek

gerontokrasi

İng gerontocracy yaşlılar iktidarı § EYun gérōn, t- γέρων zihtiyar EYun kratía κρατία ziktidar

gerzek

TTü geri zekâlı

gestapo

Alm Gestapo [abb.] Nazi döneminde gizli polis örgütü Alm geheime Staatspolizei gizli devlet polisi

getir|mek

<< ETü keltür- geldirmek ETü kel- gelmek +tUr-

getto

Fr/İng ghetto bir kentte azınlıkların ve özellikle Yahudilerin yaşadığı semt öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi

gevele|mek

TTü: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
el-mers [Ar.]: parmağını ağzında geveleyip çiğnemek manâsınadır. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gevelemek: Sert şey gevelemek, ısırır gibi yapmak.

TTü gev- çiğnemek, geviş getirmek +AlA- << ETü kev- a.a.

 geviş

Benzer sözcükler: gevmek, gevik, geviz


14.09.2017
geven

TTü gev- çiğnemek +(g)An

geveze

Fa gabzan گبزن zçok veya boş konuşan, lafazan § Fa gab گب zlakırdı, boş laf Fa zan زن zçalan

geviş

<< ETü *keviş çiğneme ETü kev- çiğnemek +Iş

gevre|mek

<< ETü kegre-/kevre- koflaşmak, kırılgan olmak

gevrek

<< ETü kegrek/kevrek kıkırdak ETü kegre- kırılgan ve kof hale gelmek +Uk