getir|mek

germi

Fa/OFa garm گرم zsıcak ≈ Ave garǝma- a.a. ) (≈ Sans gharmá- a.a. << HAvr *gʷʰor-mó-s a.a.

germinasyon

İng germination çimlenme, tohumdan bitme, bitki üreme veya üretme Lat germinatio a.a. Lat germinare [den.] bitki tohumdan üremek ve üretmek +(t)ion Lat germen tohum, zürriyet << HAvr *ǵéne-mn̥- HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

gerontokrasi

İng gerontocracy yaşlılar iktidarı § EYun gérōn, t- γέρων zihtiyar EYun kratía κρατία ziktidar

gerzek

TTü geri zekâlı

gestapo

Alm Gestapo [abb.] Nazi döneminde gizli polis örgütü Alm geheime Staatspolizei gizli devlet polisi

getir|mek

ETü: kelürmek [ Orhun Yazıtları, 735]
altun kümiş kergeksiz kelürdi [haddinden fazla altın ve gümüş getirdi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
keltürdi, keltürür [[bu sözcük Oğuz dilinde d ile keldürdi şeklinde söylenir]] TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
keltürdi & ketürdi: acāˀa

<< ETü keltür- geldirmek ETü kel- gelmek +tUr-

 gel-

Benzer sözcükler: getir, getiri, getirilmek, getirtmek


08.04.2015
getto

Fr/İng ghetto bir kentte azınlıkların ve özellikle Yahudilerin yaşadığı semt öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi

gevele|mek

TTü gev- çiğnemek, geviş getirmek +AlA- << ETü kev- a.a.

geven

TTü gev- çiğnemek +(g)An

geveze

Fa gabzan گبزن zçok veya boş konuşan, lafazan § Fa gab گب zlakırdı, boş laf Fa zan زن zçalan

geviş

<< ETü *keviş çiğneme ETü kev- çiğnemek +Iş