gerilla

gergedan

Ar/Fa karkadan كرگدن zgergedan Sans khaḍgadhenu खड्गधेनु z [fem.] dişi gergedan Sans khaḍgá खड्ग zboynuz, kılıç

gergef

Fa kārgāh كارگاه zçalışma yeri, tezgâh, özellikle nakış tezgâhı

geri

<< ETü kérü geri, arka, batı << ETü *key-gerü

gerici

TTü geri +cI

gerilim

TTü ger- +Im

gerilla

[Bel <1905]
Efendiler, harp, muharebe, bunlar artık sizce malum şeylerdir. Fakat Gerilla nedir biliyor musunuz? [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
başlıca istikametlerin gerilla (çete harbi) tarzında müdafaası

İng guerrilla 1. düzensiz savaş, 2. gerilla savaşçısı İsp guerrilla [küç.] «küçük savaş», İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad İsp guerra savaş Ger *werra- kavga, karmaşa, savaş << HAvr *wers-¹ kargaşa

Not: İspanyolca sözcük soyut eylem adı iken, modern kullanımda "gerilla savaşçısı, gerillacı" anlamını da kazanmıştır. Türkçe sözcüğün telaffuzu İngilizceden alınmıştır. • Aynı Germence kökten İng war "savaş", Alm Wirre "kavga, kargaşa".

Benzer sözcükler: gerillacı, gerillacılık

Bu maddeye gönderenler: kontrgerilla


14.09.2017
geriş

<< ETü keriş tepe, dağ sırtı ETü ker- enlemesine kesmek, engellemek +Iş

geriyatri

Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı İng geriatry a.a. (İlk kullanım: 1909 I. L. Nascher, Avusturya kökenli Amer. tabip (1863-1944).) § EYun gérōn γέρων zihtiyar (<< HAvr *ǵerh₂- (*ǵer-) a.a. ) EYun iatrós ιατρός ztabip

germanyum

YLat germanium bir element (İlk kullanım: 1886 Clemens Winkler, Alm. kimyacı.) Lat Germania Almanya +ium

germi

Fa/OFa garm گرم zsıcak ≈ Ave garǝma- a.a. ) (≈ Sans gharmá- a.a. << HAvr *gʷʰor-mó-s a.a.

germinasyon

İng germination çimlenme, tohumdan bitme, bitki üreme veya üretme Lat germinatio a.a. Lat germinare [den.] bitki tohumdan üremek ve üretmek +(t)ion Lat germen tohum, zürriyet << HAvr *ǵéne-mn̥- HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak