geri

gerekçe

ETü gerek +çA

gereksin|mek

TTü gerek +sIn-

geren

<? TTü gere- örtmek, yaymak +In (Kaynak: TDK1 sf. sv.)

gergedan

Ar/Fa karkadan كرگدن zgergedan Sans khaḍgadhenu खड्गधेनु z [fem.] dişi gergedan Sans khaḍgá खड्ग zboynuz, kılıç

gergef

Fa kārgāh كارگاه zçalışma yeri, tezgâh, özellikle nakış tezgâhı

geri

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ilgerü kadırkan yışka tegi, kérü temir kapıgka tegi konturmış [doğuda Kadırgan dağına, batıda Demir kapıya değin yerleştirmiş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kirü yanmas [geri dönmez], kirü körüp [arkayı görerek] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
reveni - Tr: χeri kaytum [geri kaydım, i.e. geri döndüm] geri zekâlı [ Milliyet - gazete, 1956]
İntibaksız, geri zekâlı çocuklar YTü: geri bildirim [ Cumhuriyet - gazete, 1983]
feedbeck (geri bildirim) tekniği ve 17 hasta üzerindeki sonuçları' konulu bildirisinde

<< ETü kérü geri, arka, batı << ETü *key-gerü

 gir-

Not: Anlam bakımından ETü kit- "gitmek, geliş yönünün tersine yönelmek" ile ilgili olduğu açıktır; ancak yapısal ilişki muğlaktır. Karş. Çuv kay "geri, arka" (ad), kayran "geri" (zarf), kay- "gitmek" (fiil).

Benzer sözcükler: geri besleme, geri bildirim, geri dönüşüm, geri hizmet, geri kafalı, geri kalmış, geri tepme, geri vites, geri zekâlı, gerilemek, gerileme, gerilik, gerisin geri, ileri geri, yüzgeri

Bu maddeye gönderenler: gerici, gerzek


31.07.2021
gerici

TTü geri +cI

gerilim

TTü ger- +Im

gerilla

İng guerrilla 1. düzensiz savaş, 2. gerilla savaşçısı İsp guerrilla [küç.] «küçük savaş», İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad İsp guerra savaş Ger *werra- kavga, karmaşa, savaş << HAvr *wers-¹ kargaşa

geriş

<< ETü keriş tepe, dağ sırtı ETü ker- enlemesine kesmek, engellemek +Iş

geriyatri

Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı İng geriatry a.a. (İlk kullanım: 1909 I. L. Nascher, Avusturya kökenli Amer. tabip (1863-1944).) § EYun gérōn γέρων zihtiyar (<< HAvr *ǵerh₂- (*ǵer-) a.a. ) EYun iatrós ιατρός ztabip