gergedan

gereç

TTü *gere- +(g)Aç << ETü kerge- gerekmek

gerek

<< ETü kergek eksik, noksan, gereken ETü kerge- eksilmek, eksik olmak +Uk ETü kez oyuk +(g)A-

gerekçe

ETü gerek +çA

gereksin|mek

TTü gerek +sIn-

geren

<? TTü gere- örtmek, yaymak +In (Kaynak: TDK1 sf. sv.)

gergedan

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
kergeden [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
sığır boynuzı ve kuknus burnı ve kergerdān كرگردان boynuzı

Ar/Fa karkadan كرگدن zgergedan Sans khaḍgadhenu खड्गधेनु z [fem.] dişi gergedan Sans khaḍgá खड्ग zboynuz, kılıç

 korna

Not: Orta doğu dillerine Hindistan'dan alınmış bir sözcüktür. Sans /ḍ/ > Fa /r/ evrimi tipiktir. Türkçede gerdān sözcüğünden analoji yoluyla telaffuz değişikliğine uğramış olmalıdır.


06.09.2017
gergef

Fa kārgāh كارگاه zçalışma yeri, tezgâh, özellikle nakış tezgâhı

geri

<< ETü kérü geri, arka, batı << ETü *kér-gerü <? ETü kir- girmek +(g)ArU

gerici

TTü geri +cI

gerilim

TTü ger- +Im

gerilla

İng guerrilla 1. düzensiz savaş, 2. gerilla savaşçısı İsp guerrilla [küç.] «küçük savaş», İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad İsp guerra savaş Ger *werra- kavga, karmaşa, savaş << HAvr *wers-¹ kargaşa