ger|mek

genleş|mek

TTü géŋ geniş, bol +lAş-

genom

§ Alm Gen γίγνομαι, γεν- z İng genome yeni doğan organizmaya genetik olarak aktarılan bilginin tümü Alm Genom [abb.] a.a. (İlk kullanım: 1920 Hans Winkler, Alm. biyolog.) Alm Chromosom

gensoru

TTü genel soru [abb.]

geoid

İng geoid yer küre gibi basık top şeklinde olan Alm Geoide a.a. (İlk kullanım: 1872 Listing, Alm. fizikçi.) EYun geoeidēs γεοειδής zyeryüzü-gibi § EYun gḗ γῆ zyer, yeryüzü EYun eídos εἶδος zşekil

geometri

Fr géometrie hendese EYun geōmetría γεωμετρία zyer ölçümü, a.a. § EYun gḗ γή zyer EYun métron μέτρον zölçüm

ger|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yıp kerdi [[ip gerdi]], beg yōl kerdi [[yolu engelledi, yani tanımadığı kişiler yoldan geçmesin diye yola gözcüler yerleştirdi]] (...) keregü [[Türkmen çadırı]] (...) keriş [[kavga, çekişme]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gergi: Gerecek aletler. (...) gergin (...) gerginlik: Hiddet, asab, ıspazmozun bir nevi, inat.

<< ETü ker- 1. enlemesine kesmek, engellemek, 2. (ip) çekerek uzatmak

Not: ETü fiilin asli anlamının "engellemek" mi, "çekip uzatmak" mı olduğu açık değildir. Birinci anlam göğüs germek deyiminde korunmuştur.

Benzer sözcükler: gerdirmek, gere gere, gergi, gergin, gerilmek, gerinmek, gerinim, gerneşmek, gert gert, göğüs germek

Bu maddeye gönderenler: gerilim, geriş, kiriş


07.05.2015
gerçek

<< OTü-KT kirtücek doğru, inanılır, güvenilir ETü kirtü 1. gerçeklik, doğruluk, sıdk, 2. yemin, ant +çAk

gerçeküstü
gerçel

TTü gerçek +Al

gerçi

Fa gar çi أگر چه/گر چه zeğer ki, her ne kadar Fa gar eğer

gerdan

Fa gardan/gardān گردن/گردان z1. dönen, döngü, eksen, 2. boyun << Fa/OFa wardan/gardan dönmek, döndürmek << HAvr *wert- a.a.