gerçek

genom

§ Alm Gen γίγνομαι, γεν- z İng genome yeni doğan organizmaya genetik olarak aktarılan bilginin tümü Alm Genom [abb.] a.a. (İlk kullanım: 1920 Hans Winkler, Alm. biyolog.) Alm Chromosom

gensoru

TTü genel soru [abb.]

geoid

İng geoid yer küre gibi basık top şeklinde olan Alm Geoide a.a. (İlk kullanım: 1872 Listing, Alm. fizikçi.) EYun geoeidēs γεοειδής zyeryüzü-gibi § EYun gḗ γῆ zyer, yeryüzü EYun eídos εἶδος zşekil

geometri

Fr géometrie hendese EYun geōmetría γεωμετρία zyer ölçümü, a.a. § EYun gḗ γή zyer EYun métron μέτρον zölçüm

ger|mek

<< ETü ker- 1. enlemesine kesmek, engellemek, 2. (ip) çekerek uzatmak

gerçek

KTü: kerti, kertek [ Codex Cumanicus, 1303]
veritas - Fa: rasti - Tr: χerti (...) justus - kertek TTü: kirtü [ Sultan Veled, Divan, <1320]
girtü dirlik ecelsiz ölmekdür / teŋri bile hemīşe olmakdur TTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
ol söz kim andan bana degürdiler aceb doğru ve girçek midi? TTü: gerçekçi [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gerçekçi dost: Sıddık. Gerçekçi elmas: Hakiki. Gerçekçi saat: Yapma ve yalancı zıddı. YTü: gerçekleşmek [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
gerçekleşmek = Tahakkuk etmek YTü: gerçekçilik [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
gerçekçilik = Hakikıye = Réalisme

<< OTü-KT kirtücek doğru, inanılır, güvenilir ETü kirtü 1. gerçeklik, doğruluk, sıdk, 2. yemin, ant +çAk

Benzer sözcükler: gerçek dışı, gerçekçi, gerçekçilik, gerçekleşmek, gerçekleştirmek, gerçeklik, gerçekten

Bu maddeye gönderenler: gerçeküstü, gerçel


15.07.2015
gerçeküstü
gerçel

TTü gerçek +Al

gerçi

Fa gar çi أگر چه/گر چه zeğer ki, her ne kadar Fa gar eğer

gerdan

Fa gardan/gardān گردن/گردان z1. dönen, döngü, eksen, 2. boyun << Fa/OFa wardan/gardan dönmek, döndürmek << HAvr *wert- a.a.

gerdek

Fa girdak گردك zkral çadırı, otağ, gelin odası Fa gird گرد z1. döngü, daire, halka, 2. çadır +ak2