geniz

genelge

YTü genel +gA

general

Fr générale [fem.] Fr capitaine général genel kumandan Fr général genel << Lat generalis soya ait, genel Lat genus, gener- soy, ırk +al°

genetik

Fr génétique üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi EYun genētikós γενητικός za.a. EYun génesis γένεσις züreme +ik° EYun gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- zdoğurmak +sis

geniş

ETü kéŋü- genişlemek +Iş ETü kéŋ enli, bol

genitif

Alm Genitiv ismin iyelik hali Lat genitivus doğuma veya soya ilişkin Lat gignere, genit- doğurmak

geniz

TTü: "ağzın iç arka kısmı" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
geŋiz kurudığına müfīddür

<< TTü geŋiz geniz <? ETü kéŋ geniş

 geniş

Not: Karş. ETü aġız ve kögüz "göğüs". Tipik /z/ > /r/ dönüşümüyle baġır ve bögür de aynı diziye dahil edilebilir.

Bu maddeye gönderenler: geğir- (keklik)


06.09.2017
genleş|mek

TTü geŋ geniş, bol +lAş-

genom

İng genome yeni doğan organizmaya genetik olarak aktarılan bilginin tümü Alm Genom [abb.] a.a. (İlk kullanım: 1920 Hans Winkler, Alm. biyolog.) § Alm Gen γίγνομαι, γεν- z Alm

gensoru

TTü genel soru [abb.]

geoid

İng geoid yer küre gibi basık top şeklinde olan Alm Geoide a.a. (İlk kullanım: 1872 Listing, Alm. fizikçi.) EYun geoeidēs γεοειδής zyeryüzü-gibi § EYun gḗ γῆ zyer, yeryüzü EYun eídos εἶδος zşekil

geometri

Fr géometrie hendese EYun geōmetría γεωμετρία zyer ölçümü, a.a. § EYun gḗ γή zyer EYun métron μέτρον zölçüm