geniş

genel

<? TTü geŋ geniş, bol +Al

genelev
genelge

YTü genel +gA

general

Fr générale [fem.] Fr capitaine général genel kumandan Fr général genel << Lat generalis soya ait, genel Lat genus, gener- soy, ırk +al°

genetik

Fr génétique üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi EYun genētikós γενητικός za.a. EYun génesis γένεσις züreme +ik° EYun gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- zdoğurmak +sis

geniş

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kéŋ [[geniş olan her şey]], kéŋ tōn opramaz [bol giysi yıpranmaz] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
geŋış: Latus, laxus.

ETü kéŋü- genişlemek +Iş ETü kéŋ enli, bol

Not: TTü geŋ biçimi 19. yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: genişlemek, genişletmek

Bu maddeye gönderenler: genel (genelev, genelge, gensoru), geniz (geğir-), genleş-, gevşe-


03.10.2017
genitif

Alm Genitiv ismin iyelik hali Lat genitivus doğuma veya soya ilişkin Lat gignere, genit- doğurmak

geniz

<< TTü geŋiz geniz <? ETü kéŋ geniş

genleş|mek

TTü geŋ geniş, bol +lAş-

genom

§ Alm Gen γίγνομαι, γεν- z İng genome yeni doğan organizmaya genetik olarak aktarılan bilginin tümü Alm Genom [abb.] a.a. (İlk kullanım: 1920 Hans Winkler, Alm. biyolog.) Alm Chromosom

gensoru

TTü genel soru [abb.]