genel

gemi

Eski Türkçe kémi "suda taşıt aracı" fiilinden evrilmiştir.

+gen

Fransızca +gone "açı, köşe" parçacığından alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen gōnía γωνία z sözcüğünden alıntıdır.

gen

Almanca Gen "canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca génos γένος z "soy, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir.

gen(o)+

Fransızca géno+ veya İngilizce geno+ "[bileşik adlarda] doğurma, üreme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca génos γένος z "1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret" veya Latince aynı anlama gelen genus, gener- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak" biçiminden evrilmiştir.

genç

Eski Türkçe kēnç "yavru, bebek" sözcüğünden evrilmiştir.

genel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
genel = umumî = général

Köken

Türkiye Türkçesi geŋ "geniş, bol" sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için geniş maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca général (aynı anlamda) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler

genelgeçer, genelkurmay, genellemek, genelleme, genelleştirmek, genellikle

Bu maddeye gönderenler

genelev, genelge, gensoru


16.02.2019
genelev
genelge

Yeni Türkçe genel sözcüğünden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

general

Fransızca générale sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca capitaine général "genel kumandan" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Fransızca général "genel" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince generalis "soya ait, genel" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince genus, gener- "soy, ırk" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

genetik

Fransızca génétique "üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen genētikós γενητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca génesis γένεσις z "üreme" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğurmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

geniş

Türkiye Türkçesi géŋ "enli, rahat" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen kéŋ sözcüğünden evrilmiştir.