gen(o)

geliş|mek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

gem

Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 1:841)

gemi

Eski Türkçe kémi "suda taşıt aracı" fiilinden evrilmiştir.

+gen

Fransızca +gone "açı, köşe" parçacığından alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen gōnía γωνία z sözcüğünden alıntıdır.

gen

Almanca Gen "canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca génos γένος z "soy, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir.

gen(o)+

Fransızca géno+ veya İngilizce geno+ "[bileşik adlarda] doğurma, üreme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca génos γένος z "1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret" veya Latince aynı anlama gelen genus, gener- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak" biçiminden evrilmiştir.

genç

Eski Türkçe kēnç "yavru, bebek" sözcüğünden evrilmiştir.

genel

Türkiye Türkçesi geŋ "geniş, bol" sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

genelev
genelge

Yeni Türkçe genel sözcüğünden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

general

Fransızca générale sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca capitaine général "genel kumandan" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Fransızca général "genel" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince generalis "soya ait, genel" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince genus, gener- "soy, ırk" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.