gen(o)+

gem

Yun kēmós/kámos κημός/καμός zköpek tasması << EYun kēmós κημός ztasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba (Kaynak: Frisk sf. 1:841)

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı

+gen

~? Fr +gone açı, köşe EYun gōnía γωνία za.a.

gen

Alm Gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi (İlk kullanım: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) EYun génos γένος zsoy, zürriyet

gen(o)+

Fr géno+ İng geno+ [bileşik adlarda] doğurma, üreme EYun génos γένος z1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret Lat genus, gener- a.a. << HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

Not: Fransızcadan alıntılarda jeno+ kullanılır. • Lat genus ve EYun génos eş anlamlı ve eş kökenlidir. Her iki dilde düzensiz olan fiil, Lat gignere, genit- "üremek", ve (g)nasci, (g)nat- "doğmak", EYun gígnomai, genésthai "doğurmak" biçimlerini alır. Aynı HAvr kökünden Lat gens "soy, aşiret", İng kin "soy, aşiret", Ave zan-, zat- "doğurmak", Erm dznil ծնիլ "doğmak", dznunt ծնունթ "doğum".

Benzer sözcükler: jen(o)+


26.09.2017
genç

<< ETü kēnç yavru, bebek

genel

<? TTü geŋ geniş, bol +Al

genelev
genelge

YTü genel +gA

general

Fr générale [fem.] Fr capitaine général genel kumandan Fr général genel << Lat generalis soya ait, genel Lat genus, gener- soy, ırk +al°

genetik

Fr génétique üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi EYun genētikós γενητικός za.a. EYun génesis γένεσις züreme +ik° EYun gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- zdoğurmak +sis