gelir

gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

gelincik

TTü gelin +çUk

gelir

TTü: [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Revenu: gelir [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gelir: İrat, varidat, akar getiren emlak.

TTü gel- +()r

 gel-


28.08.2018
geliş|mek

TTü gel- +Iş-

gem

Yun kēmós/kámos κημός/καμός zköpek tasması << EYun kēmós κημός ztasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba (Kaynak: Frisk sf. 1:841)

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı

+gen

~? Fr +gone açı, köşe EYun gōnía γωνία za.a.

gen

Alm Gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi (İlk kullanım: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) EYun génos γένος zsoy, zürriyet