gelincik

gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

gelincik

TTü: "kırmızı çiçek açan bir otsu bitki, şakayık-ı numan, papaver" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
kan yaşın ağladı / gelincük gibi yüregin dağladı TTü: "... bir memeli hayvan" [ Hasan b. Hüseyn, Şâmilu'l-Luga, 1505]
rāsū [Fa.]: gelincük dedükleri cānāver ki ağleb māl üstinde yatar

TTü gelin +çUk

 gelin

Not: Gelincik çiçeği kırmızı gelin başlığına benzetildiği için. Memeli hayvan türü anlamında Ar ˁirsa veya ibnu'l-ˁirs (a.a.) < ˁirs "gelin" çevirisidir.


14.09.2017
gelir

TTü gel- +()r

geliş|mek

TTü gel- +Iş-

gem

Yun kēmós/kámos κημός/καμός zköpek tasması << EYun kēmós κημός ztasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba (Kaynak: Frisk sf. 1:841)

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı

+gen

~? Fr +gone açı, köşe EYun gōnía γωνία za.a.