gelin

gelberi

<< TTü gel beri

gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
öglerim, ekelerim, keliŋünüm, kunçuylarım [analarım, ablalarım, gelinlerim, cariyelerim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kelin: al-ˁarus [gelin]

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

 gel-

Benzer sözcükler: gelinlik

Bu maddeye gönderenler: gelincik


04.01.2016
gelincik

TTü gelin +çUk

gelir

TTü gel- +()r

geliş|mek

TTü gel- +Iş-

gem

Yun kēmós/kámos κημός/καμός zköpek tasması << EYun kēmós κημός ztasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba (Kaynak: Frisk sf. 1:841)

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı