geliş|mek

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

gelincik

TTü gelin +çUk

gelir

TTü gel- +()r

geliş|mek

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gelişmek: yetişmek, terakki etmek, semirmek, büyümek.

TTü gel- +Iş-

 gel-

Benzer sözcükler: gelişim, gelişimsel, gelişkin, gelişme, gelişmeci, geliştirmek

Bu maddeye gönderenler: ar-ge


30.09.2017
gem

Yun kēmós/kámos κημός/καμός zköpek tasması << EYun kēmós κημός ztasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba (Kaynak: Frisk sf. 1:841)

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı

+gen

~? Fr +gone açı, köşe EYun gōnía γωνία za.a.

gen

Alm Gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi (İlk kullanım: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) EYun génos γένος zsoy, zürriyet

gen(o)+

Fr géno+ İng geno+ [bileşik adlarda] doğurma, üreme EYun génos γένος z1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret Lat genus, gener- a.a. << HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak