gelenek

geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

<< ETü kel- a.a.

gelberi

<< TTü gel beri

gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
gelenek = Anane = Tradition

TTü gel- +AnAk

 gel-

Not: TTü görenek sözcüğüne nisbetle türetilmiştir.

Benzer sözcükler: gelenekçi, geleneksel


08.10.2014
gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

gelincik

TTü gelin +çUk

gelir

TTü gel- +()r

geliş|mek

TTü gel- +Iş-