gelecek

geğir|mek

<< ETü kekir- geğirmek, geniz sesi çıkarmak ETü *kegiz/*keŋiz geniz

geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

<< ETü kel- a.a.

gelberi

<< TTü gel beri

gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

[ Bergamalı Kadri, Müyessiretü'l-Ulûm, 1530]
zemān üçdür, biri geçmiş zemāndur, biri şimdiki zemāndur, biri gelecek zemāndur

TTü gel- +AcAk

 gel-


24.12.2015
gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

gelincik

TTü gelin +çUk

gelir

TTü gel- +()r