gele

gedik

<< OTü gedük kazılmış veya oyulmuş şey << ETü kert-/ket- oymak, çentmek +Uk

geğir|mek

<< ETü kekir- geğirmek, geniz sesi çıkarmak ETü *kegiz/*keŋiz geniz

geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

<< ETü kel- a.a.

gelberi

<< TTü gel beri

gele

TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
gele: Tavla oyununda (...) kullanılır.

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

 gel-


17.12.2014
gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In

gelincik

TTü gelin +çUk