gelberi

geda

Fa gadā گدا zyoksul, dilenci

gedik

<< OTü gedük kazılmış veya oyulmuş şey << ETü kert-/ket- oymak, çentmek +Uk

geğir|mek

<< ETü kekir- geğirmek, geniz sesi çıkarmak ETü *kegiz/*keŋiz geniz

geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

<< ETü kel- a.a.

gelberi

TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
omuzlarında furun kürekleri ve söngeleri ve gelberileri ve furundan ateş çekecekleri cümle dibā

<< TTü gel beri

 gel-, beri1


09.09.2014
gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit
gelin

<< ETü kelin evlenerek hane halkına katılan kadın ETü kel- gelmek +In