gel|mek

geçit

<< OTü keçüt ırmak ve dağ geçişi ETü keç- geçmek +Ut

geda

Fa gadā گدا zyoksul, dilenci

gedik

<< OTü gedük kazılmış veya oyulmuş şey << ETü kert-/ket- oymak, çentmek +Uk

geğir|mek

<< ETü kekir- geğirmek, geniz sesi çıkarmak ETü *kegiz/*keŋiz geniz

geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
közde yaş kelser tıda köŋülde sıgıt kelser [gözden yaş gelse gönülden ağıt gelse] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gelişi güzel: Olduğuna, tesadüfî (...) Söz gelişi: Siyak u sibak. Söz gelimi: Mesela.

<< ETü kel- a.a.

Not: ETü ke edatıyla alakalı olması muhtemel ise de, +l- ekinin mahiyeti açık değildir.

Benzer sözcükler: geh bili bili, geldi geçti, gelen giden, gelgeç, gelgelelim, gelimli, gelinmek, gelişigüzel, rastgele, söz gelimi, söz gelişi, tümdengelim


28.10.2014
gelberi

<< TTü gel beri

gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

TTü gel- +AcAk

gelenek

TTü gel- +AnAk

gelgit