gecik|mek

geber|mek

<< OTü keber- şişmek, özellikle karnı şişmek ≈? ETü ḳapar- şişmek

gebere

Yun kápari κάπαρι zçiçekleri turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa << EYun kápparis κάππαρις za.a. Aram ḳaphar קפר za.a.

gebeş

Ar kabş كبش z [#kbş faˁl ] koyun veya keçinin erkeği, koç ≈ Aram kewş כֶּבְשׁ z [#kbş] bir yaşını aşmış erkek koyun ≈ İbr kewes כֶּבֶשׂ z [#kbş] a.a. ≈ Akad kabsu erkek koyun

gece

<< ETü kéçe gece, geç vakit ETü kéç geç +A

gecekondu
gecik|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er kéçti [[adam bir meselede ağır hareket etti]] (...) ış kéçildi [[iş gecikti]] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
abṭaˀa [Ar.]: keçikti

<< ETü kéçil- gecikmek ETü kéç- ağır hareket etmek +Ik-

 geç

Benzer sözcükler: geciktirmek, geciktirici


04.10.2017
geç

<< ETü kéç geç (vakit), günün son bölümü, akşam

geç|mek

<< ETü keç- aşmak, öte gitmek, zaman geçmek

geçerli

TTü geçer cari

geçim

TTü geç-/geçin- +Im

geçin|mek

TTü geç- +In-