gebe

gazi

Ar ġāzi غازٍ z [#ġzw fāˁil fa.] 1. akıncı, istilacı, 2. İslam için savaşan Ar ġazā غَزَا zmurat etti, akın etti

gazino

İt casino [küç.] 1. kulübe, evcik, baraka, 2. müzikli lokanta İt casa ev << Lat casa a.a. << HAvr *ket- a.a.

gazoz

Fr eau gaseuse [fem.] gazlı su, limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek Fr gazeux gazlı Fr gaz +os°

gazpaço

İsp gazpacho İspanya usulü soğuk sebze çorbası

ge(o)+

Fr géo+ İng geo+ [bileşik adlarda] yer, zemin, yeryüzü EYun gḗ/gaía γή/γαία zyer, toprak

gebe

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
gebe [karnı büyük, hamile] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
gebe: grosse, enceinte. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gebe: hāmile. (...) gebe etmek, gebelik.

<< OTü kebe iri, şişkin ≈? ETü kaba a.a.

 kaba

Not: Karş. Trkm gebe "balon". • ETü kaba "şişik, iri" sözcüğünün bir geç dönem varyantı olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: gebelik testi

Bu maddeye gönderenler: geber-


27.05.2015
geber|mek

<< OTü keber- şişmek, özellikle karnı şişmek ≈? ETü ḳapar- şişmek

gebere

Yun kápari κάπαρι zçiçekleri turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa << EYun kápparis κάππαρις za.a. Aram ḳaphar קפר za.a.

gebeş

Ar kabş كبش z [#kbş faˁl ] koyun veya keçinin erkeği, koç ≈ Aram kewş כֶּבְשׁ z [#kbş] bir yaşını aşmış erkek koyun ≈ İbr kewes כֶּבֶשׂ z [#kbş] a.a. ≈ Akad kabsu erkek koyun

gece

<< ETü kéçe gece, geç vakit ETü kéç geç +A

gecekondu