ge(o)

gazete

Fransızca gazette "parayla satılan haber bülteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe gazéta "1. kesecik, Venedik devletinde bir para birimi, 2. haber bülteni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe gaza "kese, bir para birimi" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Venedikçe sözcük Eski Yunanca gáza γάζα z "hazine, büyük miktarda para" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen ganz- veya gaz- sözcüğünden alıntıdır.

gazi

Arapça ġzw kökünden gelen ġāzi غازٍ z "1. akıncı, istilacı, 2. İslam için savaşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġazā غَزَا z "murat etti, akın etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gazino

İtalyanca casino "1. kulübe, evcik, baraka, 2. müzikli lokanta" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca casa "ev" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen casa sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ket- biçiminden evrilmiştir.

gazoz

Fransızca eau gaseuse "gazlı su, limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gazeux "gazlı" sözcüğünün dişilidir. Bu sözcük Fransızca gaz sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

gazpaço

İspanyolca gazpacho "İspanya usulü soğuk sebze çorbası" sözcüğünden alıntıdır.

ge(o)+

Fransızca géo+ veya İngilizce geo+ "[bileşik adlarda] yer, zemin, yeryüzü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gḗ veya gaía γή/γαία z "yer, toprak" sözcüğünden alıntıdır.

gebe

Orta Türkçe kebe "iri, şişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen kaba sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

geber|mek

Orta Türkçe keber- "şişmek, özellikle karnı şişmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ḳapar- "şişmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

gebere

Yunanca kápari κάπαρι z "çiçekleri turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kápparis κάππαρις z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳaphar קפר z sözcüğünden alıntıdır.

gebeş

Arapça kbş kökünden gelen kabş كبش z "koyun veya keçinin erkeği, koç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kbş kökünden gelen kewş כֶּבְשׁ z "bir yaşını aşmış erkek koyun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice kbş kökünden gelen aynı anlama gelen kewes כֶּבֶשׂ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça kabsu "erkek koyun" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gece

Eski Türkçe kéçe "gece, geç vakit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kéç "geç" fiilinden Eski Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.