geğir|mek

geçim

TTü geç-/geçin- +Im

geçin|mek

TTü geç- +In-

geçit

<< OTü keçüt ırmak ve dağ geçişi ETü keç- geçmek +Ut

geda

Fa gadā گدا zyoksul, dilenci

gedik

<< OTü gedük kazılmış veya oyulmuş şey << ETü kert-/ket- oymak, çentmek +Uk

geğir|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er kekirdi [[adam geğirdi]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
kekirdim - Alm: ich röypczte [geğirdim]

<< ETü kekir- geğirmek, geniz sesi çıkarmak ETü *kegiz/*keŋiz geniz

 geniz

Not: Orijinal biçimin *kegri- olduğu ve ünsüze bitişen /z/ sesinin /r/ halini aldığı varsayılabilir.

Benzer sözcükler: geğirtmek, geğirti

Bu maddeye gönderenler: keklik


04.10.2017
geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

<< ETü kel- a.a.

gelberi

<< TTü gel beri

gele

<< TTü gele gelsin (dilek kipi)

gelecek

TTü gel- +AcAk