geçit

geç

<< ETü kéç geç (vakit), günün son bölümü, akşam

geç|mek

<< ETü keç- aşmak, öte gitmek, zaman geçmek

geçerli

TTü geçer cari

geçim

TTü geç-/geçin- +Im

geçin|mek

TTü geç- +In-

geçit

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
keçik [[ırmakta geçiş yeri]] (...) keçiş [[ırmakta geçiş yeri]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
keçüt: al-maχāda [geçiş yeri] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Kanlu kanlu sulardan geçer olsa geçid vérsün. Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
giçit: passage, gué [dağ veya ırmak geçidi]

<< OTü keçüt ırmak ve dağ geçişi ETü keç- geçmek +Ut

 geç-

Benzer sözcükler: resmigeçit


24.03.2019
geda

Fa gadā گدا zyoksul, dilenci

gedik

<< OTü gedük kazılmış veya oyulmuş şey << ETü kert-/ket- oymak, çentmek +Uk

geğir|mek

<< ETü kekir- geğirmek, geniz sesi çıkarmak ETü *kegiz/*keŋiz geniz

geko

İng gecko bir tür kertenkele Malay keko

gel|mek

<< ETü kel- a.a.