geçerli

gece

<< ETü kéçe gece, geç vakit ETü kéç geç +A

gecekondu
gecik|mek

<< ETü kéçil- gecikmek ETü kéç- ağır hareket etmek +Ik-

geç

<< ETü kéç geç (vakit), günün son bölümü, akşam

geç|mek

<< ETü keç- aşmak, öte gitmek, zaman geçmek

geçerli

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
geçerlik = Revac YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
geçerli: Yürürlükte olan, sürümü olan. (...) geçersiz: Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz.

TTü geçer cari

 geç-

Benzer sözcükler: geçerlik, geçerlilik, geçersiz, geçersizlik


20.03.2015
geçim

TTü geç-/geçin- +Im

geçin|mek

TTü geç- +In-

geçit

<< OTü keçüt ırmak ve dağ geçişi ETü keç- geçmek +Ut

geda

Fa gadā گدا zyoksul, dilenci

gedik

<< OTü gedük kazılmış veya oyulmuş şey << ETü kert-/ket- oymak, çentmek +Uk