geç|mek

gebeş

Ar kabş كبش z [#kbş faˁl ] koyun veya keçinin erkeği, koç ≈ Aram kewş כֶּבְשׁ z [#kbş] bir yaşını aşmış erkek koyun ≈ İbr kewes כֶּבֶשׂ z [#kbş] a.a. ≈ Akad kabsu erkek koyun

gece

<< ETü kéçe gece, geç vakit ETü kéç geç +A

gecekondu
gecik|mek

<< ETü kéçil- gecikmek ETü kéç- ağır hareket etmek +Ik-

geç

<< ETü kéç geç (vakit), günün son bölümü, akşam

geç|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yinçü ögüz keçe [İnci Irmağını geçerek] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ay kün keçti [[ay ve gün geçti]], er sūw keçti [[adam suyu geçti]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sözi, hökmi geçmek (...) iş işten geçmek (...) gözden geçürmek (...) zamanı geçürmek (...) geçenlerde: Nuper. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
birbirine geçmek (...) kendinden geçmek (...) diş geçirmek (...) göğüs geçirmek (...) kırıp geçirmek TTü: [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
nezlenin her iki nev'i de geçicidir

<< ETü keç- aşmak, öte gitmek, zaman geçmek

Benzer sözcükler: geçe, geçen, geçenlerde, geçer, geçici, geçicilik, geçik, geçilmek, geçirmek, geçirgen, geçirim, geçişmek, geçişim, geçişken, geçişli, geçişsiz, geçiştirmek, geçkin, geçme, geçmiş

Bu maddeye gönderenler: geçerli, geçim, geçin-, geçit, özgeçmiş, serdengeçti


08.07.2015
geçerli

TTü geçer cari

geçim

TTü geç-/geçin- +Im

geçin|mek

TTü geç- +In-

geçit

<< OTü keçüt ırmak ve dağ geçişi ETü keç- geçmek +Ut

geda

Fa gadā گدا zyoksul, dilenci