gazino

gazal

Ar ġazāl غزال z [#ġzl] ceylan, antilop (≈ Aram ˁuzīlā a.a. ≈ Akad χuzālu/uzālu a.a. )

gazap

Ar ġaḍab غضب z [#ġḍb faˁal msd.] kızgınlık, öfke Ar ġaḍuba غَدُبَ zkızdı, öfkelendi

gazel

Ar ġazal غزل z [#ġzl faˁal msd.] flört etme, aşk sözleri, aşk şiiri ≈? Ar ġazala غزل zyün eğirdi

gazete

Fr gazette parayla satılan haber bülteni Ven gazéta 1. kesecik, Venedik devletinde bir para birimi, 2. haber bülteni Ven gaza kese, bir para birimi +et° EYun gáza γάζα zhazine, büyük miktarda para EFa ganz-/gaz- a.a.

gazi

Ar ġāzi غازٍ z [#ġzw fāˁil fa.] 1. akıncı, istilacı, 2. İslam için savaşan Ar ġazā غَزَا zmurat etti, akın etti

gazino

gazino "müzikli lokanta" [ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri, 1867]
Karakulak Hanı açıldı. Biliyorsuŋuz ki İstanbulda andan başka ġazino yokdur. Müste’ciri her Ramazân bir takım çalgı tutuyor ve duhūliyesi beş ğuruşa olduğundan hammâl takımı giremiyor. kazino [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1873]
Sirkeci İskelesi Caddesinde kâin Bahçeli Kazino'ya gitmiştim. Mısır ve Şam hanende ve sazendeleri orada icrā-yı āheng ediyorlar.

İt casino [küç.] 1. kulübe, evcik, baraka, 2. müzikli lokanta İt casa ev << Lat casa a.a. << HAvr *ket- a.a.

Not: "Kumarhane" anlamı Amerikan İngilizcesine özgüdür.

Benzer sözcükler: gazinocu, gazinocular kralı

Bu maddeye gönderenler: kazamat


26.02.2021
gazoz

Fr eau gaseuse [fem.] gazlı su, limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek Fr gazeux gazlı Fr gaz +os°

gazpaço

İsp gazpacho İspanya usulü soğuk sebze çorbası

ge(o)+

Fr géo+ İng geo+ [bileşik adlarda] yer, zemin, yeryüzü EYun gḗ/gaía γή/γαία zyer, toprak

gebe

<< OTü kebe iri, şişkin ≈? ETü kaba a.a.

geber|mek

<< OTü keber- şişmek, özellikle karnı şişmek ≈? ETü ḳapar- şişmek